Elektroinstalatorstwo

Elektroinstalatorstwo

Zakres usług:

 • linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia,
 • stacje transformatorowe,
 • instalacje elektryczne wewnętrzne, zewnętrzne, odgromowe,
 • oświetlenie uliczne,
 • kompensacja mocy biernej (baterie kondensatorów),
 • szafy sterownicze automatyki,
 • projektowanie sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz instalacji elektrycznych.
Podnośniki

Podnośniki

Umożliwią one wykonanie wielu prac, takich jak:

 • wycinka i pielęgnacja zieleni,
 • montaż reklam,
 • instalacja i konserwacja konstrukcji stalowych,
 • prace blacharsko-dekarskie,
 • mycie okien i elewacji,
 • odśnieżanie dachów i usuwanie sopli oraz nawisów śnieżnych,
 • prace energetyczne,
 • inne.
Urządzenie przeciskowe

Urządzenie przeciskowe

Technologia ta posiada wiele zalet np.:

 • można ją stosować w celu uniknięcia dewastacji cennego terenu,
 • małe gabaryty sprawiają, iż instalacja urządzenia nie wymaga dużych wymiarów komory montażowej,
 • w wielu przypadkach brak konieczności wprowadzenia ograniczeń w ruchu ulicznym, dzięki czemu nie trzeba ponosić kosztów związanych z wyznaczaniem objazdów, zajęciem pasa drogowego, stawiania oznakowań, sygnalizacji świetlnej.
Elektroinstalatorstwo

Elektroinstalatorstwo

Zakres usług:

Podnośniki

Podnośniki

Umożliwią one wykonanie wielu prac, takich jak:

Urządzenie przeciskowe

Urządzenie przeciskowe

Technologia ta posiada wiele zalet np.:

 • linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia,
 • stacje transformatorowe,
 • instalacje elektryczne wewnętrzne, zewnętrzne, odgromowe,
 • oświetlenie uliczne,
 • kompensacja mocy biernej (baterie kondensatorów),
 • szafy sterownicze automatyki,
 • projektowanie sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz instalacji elektrycznych.
 • wycinka i pielęgnacja zieleni,
 • montaż reklam,
 • instalacja i konserwacja konstrukcji stalowych,
 • prace blacharsko-dekarskie,
 • mycie okien i elewacji,
 • odśnieżanie dachów i usuwanie sopli oraz nawisów śnieżnych,
 • prace energetyczne,
 • inne.
 • można ją stosować w celu uniknięcia dewastacji cennego terenu,
 • małe gabaryty sprawiają, iż instalacja urządzenia nie wymaga dużych wymiarów komory montażowej,
 • w wielu przypadkach brak konieczności wprowadzenia ograniczeń w ruchu ulicznym, dzięki czemu nie trzeba ponosić kosztów związanych z wyznaczaniem objazdów, zajęciem pasa drogowego, stawiania oznakowań, sygnalizacji świetlnej.

Wszelkie zlecenia realizujemy
rzetelnie i terminowo!

kontakt

Kontakt

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
Paweł Woźniak

ul. Furmańska 6, 27 – 400 Ostrowiec Św.
Tel. 504 044 863
e-mail: biuro@phupw.pl

Formularz kontaktowy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Zakup maszyn i urządzeń celem zwiększenia zakresu oferowanych usług oraz ulepszenia obecnej organizacji pracy”
mająca na celu "Rozwój Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Paweł Woźniak poprzez nowe i udoskonalone usługi oraz wzrost zatrudnienia dzięki zakupowi maszyn i urządzeń”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.